The Voice Kids

Een initiatief van TOS (thuis op straat), BUURTCULTUURFONDS Stadlander, de Keet en F!tFabriek BoZ.